Naidīgums pret Jehovu un Jēzu bija pravietots

2:1—3

  • Bija pravietots, ka tautas neatzīs Jēzus varu un nevēlēsies tai pakļauties

  • Šis pravietojums piepildījās, kad Jēzus dzīvoja uz zemes, un mūsdienās tas piepildās vēl lielākā mērā

  • Psalmā rakstīts, ka ”tautas un ļaudis tukšu melš” (LB-65r), kas nozīmē, ka viņu mērķi ir tukši un lemti neveiksmei

Tikai tie, kas godā Jehovas svaidīto ķēniņu, iegūs dzīvību

2:7—12

  • Visi, kas pretojas mesiāniskajam ķēniņam, ies bojā

  • Godājot Dieva Dēlu, Jēzu, cilvēki var rast drošību un mieru