BĪBELES PANTS

PRAVIETOJUMS

PIEPILDĪJUMS

Psalms 22:2

Izskatīsies, ka Dievs viņu ir atstājis

Mateja 27:46; Marka 15:34

Psalms 22:8, 9

Būdams piesists pie staba, tiks apsmiets

Mateja 27:39—43

Psalms 22:17

Tiks pienaglots pie staba

Mateja 27:31; Marka 15:25; Jāņa 20:25

Psalms 22:19

Par viņa drēbēm metīs lozes

Mateja 27:35

Psalms 22:23

Dedzīgi darīs citiem zināmu Dieva personvārdu

Jāņa 17:6