Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Maijs 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ĪJABA 38—42

Lūdzot par citiem, mēs iepriecinām Jehovu

Lūdzot par citiem, mēs iepriecinām Jehovu

Jehova no Ījaba gaidīja, ka viņš aizlūgs par Ēlifasu, Bildadu un Cofaru

42:7—10

  • Jehova Ēlifasam, Bildadam un Cofaram lika iet pie Ījaba un upurēt dedzināmo upuri

  • Ījabam bija jāaizlūdz par Ēlifasu, Bildadu un Cofaru

  • Pēc tam, kad Ījabs bija par viņiem lūdzis, viņš tika svētīts

Jehova bagātīgi svētīja Ījabu par viņa ticību un izturību

42:10—17

  • Jehova novērsa Ījaba ciešanas, atjaunojot viņa veselību

  • Ījaba draugi un radinieki viņu mierināja visa tā dēļ, ko viņš bija pārcietis

  • Jehova atjaunoja Ījaba labklājību, dodams tam divreiz vairāk par to, ko tas bija zaudējis

  • Ījabam un viņa sievai atkal piedzima desmit bērni

  • Ījabs nodzīvoja vēl 140 gadus un pieredzēja četras pēcteču paaudzes