Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Laulāts pāris, izmantojot planšetdatoru, pēta kādu jautājumu

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Maijs 2016

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un grāmatu ”Ko patiesībā māca Bībele?”. Izmantojot šos paraugus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Lūdzot par citiem, mēs iepriecinām Jehovu

Dievs lika Ījabam lūgt par viņa trim nelaipnajiem draugiem. Kā Ījabs tika svētīts par savu ticību un izturību? (Ījaba grāmatas 38.—42. nodaļa)

KRISTĪGA DZĪVE

Vai jūs izmantojat lietotni JW Library?

Kā jūs varat iegūt šo lietotni? Kā jums tā var noderēt draudzes sapulcēs un sludināšanā?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Lai uzturētu mierīgas attiecības ar Jehovu, mums jāgodā viņa Dēls, Jēzus

Kāda ir tautu attieksme pret Jēzus varu? Kāpēc ir svarīgi godāt Dieva svaidīto ķēniņu? (2. psalms)

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Kas var mājot Jehovas mājoklī?

15. psalmā var lasīt, ko Jehova vēlas redzēt savos draugos.

KRISTĪGA DZĪVE

Kā izmantot lietotni JW Library

Kā izmantot šo lietotni personiskai Bībeles pētīšanai, sapulcēs un sludināšanā.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Pravietojumos ir minētas detaļas par Mesiju

Uzziniet, kā 22. psalmā minētie pravietojumi par Mesiju piepildījās Jēzū.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Meklēsim drosmi pie Jehovas

Kas mums, līdzīgi Dāvidam, var palīdzēt būt drosmīgiem? (27. psalms)