3:4

  • Jāņa apģērbs un ārējais izskats ļāva uzreiz secināt, ka viņš dzīvo pieticīgi un ir pilnībā nodevies Dieva gribas pildīšanai

  • Jānim tika uzticēts īpašs gods būt par Jēzus priekšgājēju, un šis uzdevums bija jebkādu upuru vērts

Pieticīgs dzīvesveids mums ļaus darīt vairāk kalpošanā Dievam un izjust dziļu gandarījumu. Mēs varam vienkāršot savu dzīvi...

  • ...nosakot, kādas ir mūsu vajadzības

  • ...atsakoties no nevajadzīgiem tēriņiem

  • ...sastādot reālistisku budžetu

  • ...atbrīvojoties no mantām, kuras mēs neizmantojam

  • ...nomaksājot savus parādus

  • ...meklējot iespējas strādāt īsākas darba stundas

Jāņa uzturs bija pavisam vienkāršs — siseņi un savvaļas bišu medus

Kādu mērķi man palīdzēs sasniegt pieticīgs dzīvesveids?