Bībelē tika pravietots, ka Sātans vērsīsies pret mums ar vajāšanām, lai kavētu sludināšanu. (Jņ 15:20; Atk 12:17.) Kā mēs varam palīdzēt ticības biedriem, kas citās zemēs pieredz vajāšanas? Mēs varam lūgt par viņiem. Bībelē teikts: ”Taisna cilvēka karstajai lūgšanai ir liels spēks, un tā var panākt ļoti daudz.” (Jēk 5:16.)

Ko mēs varam lūgt Jehovam? Mēs varam lūgt, lai viņš mūsu brāļiem un māsām dod drosmi un palīdz tiem neļauties bailēm. (Jes 41:10—13.) Mēs varam arī lūgt, lai varas pārstāvji būtu labvēlīgi noskaņoti pret mūsu sludināšanu un ”mēs varētu mierīgi un klusi dzīvot”. (1Tm 2:1, 2.)

Pirmajā gadsimtā, kad Pāvils un Pēteris pieredzēja vajāšanas, citi kristieši lūdza par viņiem, minot viņus vārdā. (Apd 12:5; Rom 15:30, 31.) Pat ja mēs nezinām visu mūsdienās vajāto brāļu un māsu vārdus, mēs varam lūgšanās pieminēt viņu draudzi vai valsti, kur viņi kalpo.

Uzrakstiet valstis, kurās tiek vajāti kristieši, par kuriem jūs gribat lūgt.