Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Janvāris 2017

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

SARGTORNIS

Jautājums. Daži cilvēki domā, ka Bībele ir novecojusi, bet citi uzskata, ka tā joprojām ir noderīga. Kā domājat jūs?

Bībeles panti. 2Tm 3:16, 17

Piedāvājiet publikāciju. Šajā Sargtorņa numurā paskaidrots, cik praktiski ir Bībeles padomi, un stāstīts, ko var gūt no Bībeles lasīšanas.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Vai pasaules gals ir tuvu?

Bībeles panti. Mt 24:3, 7, 14

Ko māca Bībele. Bībeles pravietojumi norāda, ka mēs dzīvojam beigu laikā. Un tas nozīmē, ka jau tuvā nākotnē ir gaidāmi labāki laiki.

VAI DZĪVĪBA IR RADĪTA?

Jautājums. Kam, jūsuprāt, ir saprātīgāk ticēt — tam, ka dzīvību ir radījis Dievs, vai tam, ka dzīvība ir radusies nejauši?

Piedāvājiet publikāciju. Šajā brošūrā ir apskatīti pierādījumi, kas daudzus ir pārliecinājuši par to, ka pastāv Radītājs. Nākamreiz es labprāt ar jums apspriestu jautājumu, kas minēts 29. lappusē, ”Vai ir svarīgi, kam jūs ticat?”.

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.