Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ganā tiek sludināta labā vēsts

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Janvāris 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu Sargtornis un kā paskaidrot, kas Bībelē teiks par pēdējo dienu pazīmēm. Izmantojot šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova rūpējas par saviem kalpiem

Līdzīgi dāsnam namatēvam, Jehova mums bagātīgi sagādā pašu labāko garīgo uzturu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Ķēniņš valdīs pēc taisnības”

Ķēniņš Jēzus Kristus sagādā vecākos, kas rūpējas par ganāmpulku. Viņi ganāmā pulka locekļiem ļauj izjust atvieglojumu, sniedzot tiem garīgu vadību un uzmundrinājumu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Hiskijas ticība tika atalgota

Asīrieši centās panākt, lai Jeruzālemes iedzīvotāji padotos bez cīņas, bet Jehova sūtīja savu eņģeli aizsargāt pilsētu.

KRISTĪGA DZĪVE

”Jehova, es paļaujos uz tevi”

Ir svarīgi paļauties uz Dievu Jehovu gan labos, gan sliktos laikos. Kā Hiskija apliecināja savu paļāvību uz Dievu?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Viņš nogurušajiem dod spēku”

Ērgļa lidojums attēlo to, kā mēs ar spēku, ko dod Dievs, spējam veikt savu kalpošanu.

KRISTĪGA DZĪVE

Neaizmirsīsim lūgt par kristiešiem, kas pieredz vajāšanas

Ko mēs varētu lūgt Dievam, lai palīdzētu ticības biedriem, kas pieredz vajāšanas?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova ir patiesu pravietojumu Dievs

Ar pravieša Jesajas starpniecību Jehova jau 200 gadu iepriekš darīja zināmu, kas notiks ar Babilonu.