Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 KĻŪSIM PRASMĪGĀKI SLUDINĀTĀJI

Kā vadīt Bībeles nodarbību, izmantojot brošūru Laba vēsts no Dieva

Kā vadīt Bībeles nodarbību, izmantojot brošūru Laba vēsts no Dieva
  1. Nolasiet kādu no numurētajiem jautājumiem, kas ir iespiesti treknrakstā.

  2. Izlasiet rindkopu aiz jautājuma.

  3. Nolasiet kursīvā norādītos Bībeles pantus un uzdodiet taktiskus jautājumus, lai palīdzētu mājas iemītniekam saprast, kā šie panti atbild uz numurēto jautājumu.

  4. Ja aiz jautājuma ir vēl kāda rindkopa, rīkojieties, kā minēts 2. un 3. punktā. Ja vietnē jw.org ir atrodams numurētajam jautājumam atbilstošs video, parādiet to.

  5. Lai pārliecinātos, ka mājas iemītnieks ir sapratis galveno domu, lūdziet viņu atbildēt uz numurēto jautājumu.