KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

Mēs vēlamies aplaistīt iesētās patiesības sēklas. (1Kr 3:6.) Kad mēs sastopam cilvēku, kas parāda interesi par patiesību, ir labi minēt kādu jautājumu, ko varētu pārrunāt nākamajā reizē. Tas, iespējams, mājas iemītniekam liks ar interesi gaidīt nākamo tikšanās reizi, savukārt mums būs vieglāk tai sagatavoties. Kad esam viņu satikuši, mēs varam minēt, ka vēlamies apspriest pagājušajā reizē izvirzīto jautājumu.

KĀ TO DARĪT

  • Gatavojot ievadu, sagatavojiet arī jautājumu, ko varētu apspriest atkārtotā apmeklējumā. Tas varētu būt kāds jautājums, uz kuru atbilde sniegta publikācijā, ko jūs vēlaties piedāvāt cilvēkam. Tas var būt arī jautājums, uz kuru atbilde sniegta kādā no studēšanai paredzētajām publikācijām, ko jūs vēlaties piedāvāt nākamajā tikšanās reizē.

  • Kad beidzat sarunu ar cilvēku, kas ir izrādījis interesi, dariet viņam zināmu, ka vēlaties turpināt šo sarunu citā reizē, un tad miniet sagatavoto jautājumu. Ja iespējams, uzziniet, kā ar viņu var sazināties.

  • Ja esat apsolījuši atnākt noteiktā laikā, jums jātur dotais vārds. (Mt 5:37.)