Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mūsu māsas Madagaskarā sludina, izmantojot brošūru Laba vēsts no Dieva

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Janvāris 2016

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu Sargtornis un brošūru Laba vēsts no Dieva. Izmantojot šos paraugus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Patiesā pielūgsme ir saistīta ar cītīgu darbu

Ar attēlu, kartes un laika ass palīdzību iztēlojieties 2. Laiku 29, 30 aprakstītos notikumus, kā ķēniņš Hiskija apņēmīgi atjaunoja patieso pielūgsmi.

KĻŪSIM PRASMĪGĀKI SLUDINĀTĀJI

Kā vadīt Bībeles nodarbību, izmantojot brošūru Laba vēsts no Dieva

Pieci vienkārši soļi, kas palīdz prasmīgi vadīt Bībeles nodarbības, izmantojot brošūru Laba vēsts no Dieva.

KRISTĪGA DZĪVE

Būvēt pielūgsmes vietas un uzturēt tās kārtībā ir liels gods

Kā mēs dedzīgi un ar mīlestību varam veikt svēto kalpošanu Jehovas pielūgsmes vietās?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova augstu vērtē patiesu grēku nožēlu

Ķēniņa Manases patiesajai grēku nožēlai bija labi augļi. Salīdziniet, kā viņš rīkojās pirms nokļūšanas gūstā Babilonijā un kā — pēc atbrīvošanas. (2. Laiku 33.—36.)

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova tur savus solījumus

Ezras 1—5 aprakstīto notikumu laika ass. Par spīti dažādiem šķēršļiem, ebreji atgriežas no Babilonijas, atjauno patieso pielūgsmi un templi.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova vēlas, lai viņa kalpi ir labprātīgi

Ezram un tiem, kas kopā ar viņu devās uz Jeruzālemi, bija nepieciešama stipra ticība, drosme un dedzība par tīro pielūgsmi. Izmantojot attēlus un karti, iztēlojieties trimdinieku ceļojumu.

KRISTĪGA DZĪVE

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Sagatavosim pamatu atkārtotam apmeklējumam

Trīs ieteikumi, kas palīdz būt prasmīgākiem, kad apmeklējam cilvēkus, kas ir parādījuši interesi par Bībeles patiesību.