Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Jūnijs 2017

 KRISTĪGA DZĪVE

Cik stipra ir jūsu ticība Jehovas solījumiem?

Cik stipra ir jūsu ticība Jehovas solījumiem?

Gan Jozua, gan Salamans apstiprināja, ka neviens no Jehovas solījumiem nav palicis nepiepildīts. (Joz 23:14; 1Ķn 8:56.) Šo divu uzticamo liecinieku teiktais stiprina pamatu, uz kura mēs varam būvēt savu ticību. (2Kr 13:1; Tit 1:2.)

Kā Jehova piepildīja savus solījumus Jozuas laikā? Ģimenes lokā noskatieties videouzvedumu Neviens vārds nav palicis nepiepildījies. Pēc tam apspriediet tālāk minētos jautājumus. 1) Kā jūs varat līdzināties Rahābai ticībā? (Ebr 11:31; Jēk 2:24—26.) 2) Kā tas, kas notika ar Ahanu, apliecina, ka apzināta nepaklausība ved postā? 3) Kāpēc gibeonieši, kas bija drosmīgi kareivji, apmānīja Jozuu un noslēdza mieru ar izraēliešiem? 4) Kā īstenojās Jehovas vārdi, kad izraēliešiem grasījās uzbrukt pieci amoriešu ķēniņi? (Joz 10:5—14.) 5) Kā, tiecoties vispirms pēc Dieva valstības un viņa taisnības, jūs esat izjutuši, ka viņš jums ir palīdzējis? (Mt 6:33.)

Pārdomājot visu, ko Jehova ir darījis, dara un vēl darīs, mūsu ticība viņa solījumiem aug. (Rom 8:31, 32.)

Vai jums ir tāda ticība kā Jozuam?