Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Jūnijs 2017

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ECĒHIĒLA 6—10

Vai jūs tiksiet atzīmēti glābšanai?

Vai jūs tiksiet atzīmēti glābšanai?

Ecēhiēla redzējums pirmo reizi piepildījās tad, kad tika izpostīta senā Jeruzāleme. Kāds ir šī redzējuma mūsdienu piepildījums?

9:1, 2

  • Vīrs ar rakstāmrīkiem attēlo Jēzu Kristu

  • Seši vīri ar ”graujamiem ieročiem” attēlo debesu karapulkus, ko vada Kristus

9:3—7

  • Lielā pulka locekļi saņems zīmi, kad lielā posta laikā tiks atzīti par avīm

Kas man jādara, lai es tiktu atzīmēts glābšanai?