Vai jums reizēm ir grūti sludināt? Daudzi no mums uz šo jautājumu atbildētu apstiprinoši. Kāpēc tā ir? Iespējams, sludinot mēs regulāri izjūtam cilvēku vienaldzību vai naidīgumu vai arī mēs baidāmies runāt ar svešiniekiem. Tas noteikti var mazināt mūsu prieku. Tomēr mēs pielūdzam laimīgu Dievu, kurš vēlas, lai mēs viņam kalpotu ar prieku. (Ps 100:2; 1Tm 1:11.) Kādi iemesli mums ir sludināt ar prieku?

Pirmkārt, mēs sludinām vēsti par cerību. Kaut gan mūsdienās daudzi vairs necer ne uz ko labu, mēs cilvēkiem ”nesam labas ziņas”. (Jes 52:7.) Labā vēsts par Dieva valstību arī mūsu sirdis var pildīt ar prieku. Pirms doties sludināt, pārdomāsim, kādus brīnišķīgus apstākļus Dieva valstība nodibinās uz zemes.

Otrkārt, labā vēsts, ko mēs sludinām, nāk cilvēkiem par labu gan fiziskā, gan garīgā ziņā. Viņi mācās atteikties no kaitīgiem paradumiem un iegūst izredzes uz mūžīgu dzīvi. (Jes 48:17, 18; Rom 1:16.) Sludināšanu var salīdzināt ar glābēju darbu. Kaut arī daži varbūt nevēlas, lai viņus glābtu, mēs turpinām meklēt tos, kuri to vēlas. (Mt 10:11—14.)

Treškārt, un tas ir vissvarīgākais, sludinot mēs sagādājam godu Jehovam. Viņš augstu vērtē to, ko mēs darām sludināšanā. (Jes 43:10; Ebr 6:10.) Turklāt viņš mums dāsni piešķir savu svēto garu, lai mēs spētu paveikt šo darbu. Tāpēc lūgsim Jehovam prieku, kas ir viņa svētā gara auglis. (Gal 5:22.) Ar viņa palīdzību mēs spēsim pārvarēt savu satraukumu un drosmīgi sludināt. (Apd 4:31.) Neatkarīgi no cilvēku atsaucības mēs varam rast prieku sludināšanā. (Ech 3:3.)

Kādu attieksmi pret sludināšanu jūs vēlētos attīstīt? Kā jūs sludināšanā varat paust savu prieku?

NOSKATIETIES VIDEO ATGŪSTIET PRIEKU, STUDĒJOT UN PĀRDOMĀJOT IZLASĪTO. PĒC TAM ATBILDIET UZ TĀLĀK MINĒTAJIEM JAUTĀJUMIEM

  • Kāpēc mums ir jāpievērš nopietna uzmanība saviem Bībeles studēšanas paradumiem, pat ja mēs daudz stundu mēnesī veltām sludināšanai?

  • Kādā ziņā mums būtu jālīdzinās Marijai?

  • Kad jūs atvēlat laiku pārdomām par Bībelē lasīto?

  • Kas jums sludināšanā sagādā prieku?