Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Jūnijs 2017

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ECĒHIĒLA 1—5

Ecēhiēlam Dieva vēsts sludināšana sagādāja prieku

Ecēhiēlam Dieva vēsts sludināšana sagādāja prieku

Kādā parādībā Jehova Ecēhiēlam deva rakstu rituli un lika to ēst. Ko šī parādība nozīmēja?

2:9—3:2

  • Dieva vēstij bija jākļūst it kā par daļu no Ecēhiēla paša. Pārdomām par rakstu ritulī ietvertajiem vārdiem bija jāietekmē viņa dziļākā būtība un jārosina viņu sludināt.

3:3

  • Rakstu rullis Ecēhiēlam likās salds, jo viņš saglabāja pozitīvu attieksmi pret savu uzdevumu.

Kā mani var ietekmēt iedziļināšanās Bībelē un pārdomas par uzzināto?

 

Kā es varu attīstīt pozitīvu attieksmi pret sludināšanu?