Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Jūnijs 2017

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Pēdējā laikā filmās un televīzijas raidījumos bieži tiek attēloti pārdabiski personāži — burvji, raganas un vampīri. Kā jūs domājat: vai tā ir tikai nevainīga izklaide, vai arī tajā slēpjas kādas briesmas?

Piedāvājiet žurnālu. Šajā Atmostieties! numurā stāstīts, ar ko ir izskaidrojama interese par pārdabisko un kas aiz tā patiesībā slēpjas.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret dzīvību?

Bībeles pants. Atk 4:11

Ko māca Bībele. Dzīvība ir Dieva dāvana, tāpēc mums pret to jāizturas ar cieņu. Mēs rūpējamies par drošību, un mēs nekad tīšuprāt neatņemtu cita cilvēka dzīvību. Mēs augstu vērtējam dzīvību.

KAS VAJADZĪGS, LAI ĢIMENE BŪTU LAIMĪGA?

Jautājums. Pievērsiet, lūdzu, uzmanību šajā bukletā minētajam jautājumam un atbilžu variantiem. Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu?

Bībeles pants. Lk 11:28

Piedāvājiet bukletu. Šajā bukletā ir minēts, cik noderīgi ir Bībeles padomi un kāpēc mēs varam ticēt tam, kas teikts Bībelē.

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas sludināšanā.