Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jauna sieviete lasa Bībeli un pārdomā izlasīto

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Jūnijs 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un uzsākt sarunas par to, kādai, saskaņā ar Bībeli, jābūt mūsu attieksmei pret dzīvību. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehovas vārdi piepildās visās detaļās

Jeremijas pravietojumi par Babilonas iekarošanu un vēlāko pamestību piepildījās visās detaļās.

KRISTĪGA DZĪVE

Cik stipra ir jūsu ticība Jehovas solījumiem?

Jozua apstiprināja, ka neviens no solījumiem, ko Jehova bija devis izraēliešiem, nebija palicis nepiepildīts. Kā mēs varam stiprināt savu ticību Dieva solījumiem?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Pacietība un paļāvība uz Jehovu palīdz izturēt

Kas Jeremijam palīdzēja izturēt un saglabāt pozitīvu attieksmi par spīti ciešanām? Kā mēs varam sagatavoties nākotnē gaidāmajām grūtībām?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ecēhiēlam Dieva vēsts sludināšana sagādāja prieku

Kādā parādībā Jehova Ecēhiēlam deva rakstu rituli un lika to ēst. Ko šī parādība nozīmēja?

KRISTĪGA DZĪVE

Rodiet prieku labās vēsts sludināšanā

Reizēm sludināt labo vēsti par Dieva valstību var būt grūti, tomēr Dievs vēlas, lai mēs viņam kalpotu ar prieku. Kā gūt prieku sludināšanā?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Vai jūs tiksiet atzīmēti glābšanai?

Ecēhiēla redzējums pirmo reizi piepildījās tad, kad tika izpostīta senā Jeruzāleme. Kāds ir šī redzējuma mūsdienu piepildījums, un kā tas ietekmē mūs?

KRISTĪGA DZĪVE

Atbalstīsim Jehovas noteiktās morāles normas

Mums ir drosmīgi jāatbalsta Dieva Jehovas noteiktās morāles normas. Kā mēs to varam darīt, un kāpēc tas ir svarīgi?