Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Jūnijs 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | PSALMI 34—37

Paļaujies uz Jehovu un dari labu

Paļaujies uz Jehovu un dari labu

”Nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem”

37:1, 2

  • Nepieļausim, ka ļaunu cilvēku pārejošā labklājība mums liktu novērsties no kalpošanas Jehovam. Vienmēr paturēsim prātā, kādu labumu dod garīga darbība, un tieksimies pēc garīgiem mērķiem

”Cerē uz to Kungu un dari labu”

37:3

  • Lai kādas šaubas un raizes mūs māktu, paļausimies uz Jehovas atbalstu. Jehova mums palīdzēs palikt viņam uzticīgiem

  • Būsim aizņemti, sludinot labo vēsti par Dieva valstību

”Meklē savu prieku savā Kungā”

37:4

  • Lai labāk iepazītu Jehovu, regulāri atvēlēsim laiku Dieva vārdu lasīšanai un pārdomām par tiem

”Pavēli tam Kungam savu ceļu”

37:5, 6

  • Pilnībā paļausimies, ka Jehova mums palīdzēs tikt galā ar jebkādām grūtībām

  • Saskaroties ar pretestību, vajāšanām vai apmelošanu, darīsim to, kas ir pareizs

”Esi kluss tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu”

37:7—9

  • Izvairīsimies no pārsteidzīgas rīcības, kas varētu mums laupīt prieku un iedragāt mūsu attiecības ar Jehovu

”Lēnprātīgie iemantos zemi”

37:10, 11

  • Būsim lēnprātīgi un pazemīgi gaidīsim, līdz Jehova likvidēs visas netaisnības, kas mums jāpieredz

  • Atbalstīsim ticības biedrus un mierināsim nomāktos, stāstot viņiem par Dieva apsolīto jauno pasauli, kas ir jau tuvu

Mesiāniskā valstība nesīs neaprakstāmas svētības