Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 KRISTĪGA DZĪVE

”Dievs ir mans palīgs”

”Dievs ir mans palīgs”

52. līdz 59. psalmā Dāvids ir aprakstījis savus pārdzīvojumus vairākos smagos savas dzīves posmos. Grūtībās viņš vienmēr paļāvās uz Jehovu. (Ps 54:6; 55:23.) Viņš arī slavēja Jehovu par viņa vārdiem. (Ps 56:11.) Vai mums ir tikpat stipra ticība un paļāvība uz Dievu? Vai, pieredzot grūtības, mēs meklējam vadību viņa Rakstos? (SPm 2:6.) Kādi Bībeles panti jums ir palīdzējuši, kad...

  • ...bijāt vīlušies vai nomākti?

  • ...bijāt slimi?

  • ...jūs kāds bija apvainojis?

  • ...pieredzējāt vajāšanas?