Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Šodien mēs piedāvājam žurnāla Atmostieties! jaunāko numuru. Pievērsiet uzmanību jautājumam žurnāla 2. lappusē. Kā jūs atbildētu?

Bībeles pants. SPm 24:10, LB-2012; sk. žurnālā.

Piedāvājiet publikāciju. Šajā rakstā ir minēti vēl citi noderīgi principi par šo tēmu.

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Vai, jūsuprāt, ir svarīgi, kādus draugus mēs izraugāmies?

Bībeles pants. SPm 13:20

Piedāvājiet publikāciju. Šajā žurnālā ir sniegti daži praktiski ieteikumi par to, kā izraudzīties draugus. [Pievērsiet cilvēka uzmanību rakstam 10. un 11. lappusē.]

BUKLETI

Jautājums. Pievērsiet uzmanību šim jautājumam. [Nolasiet jautājumu ar atbilžu variantiem bukleta 1. lappusē.] Ko jūs par to domājat?

Bībeles pants. [Pants, kas minēts bukleta 2. lappusē.]

Piedāvājiet publikāciju. Bukletā ir paskaidrots, ko šis Bībeles pants var nozīmēt jums.

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.