ATMOSTIETIES!

Jautājums. Šodien mēs piedāvājam žurnāla Atmostieties! jaunāko numuru. Pievērsiet uzmanību jautājumam žurnāla 2. lappusē. Kā jūs atbildētu?

Bībeles pants. SPm 24:10, LB-2012; sk. žurnālā.

Piedāvājiet publikāciju. Šajā rakstā ir minēti vēl citi noderīgi principi par šo tēmu.

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Vai, jūsuprāt, ir svarīgi, kādus draugus mēs izraugāmies?

Bībeles pants. SPm 13:20

Piedāvājiet publikāciju. Šajā žurnālā ir sniegti daži praktiski ieteikumi par to, kā izraudzīties draugus. [Pievērsiet cilvēka uzmanību rakstam 10. un 11. lappusē.]

BUKLETI

Jautājums. Pievērsiet uzmanību šim jautājumam. [Nolasiet jautājumu ar atbilžu variantiem bukleta 1. lappusē.] Ko jūs par to domājat?

Bībeles pants. [Pants, kas minēts bukleta 2. lappusē.]

Piedāvājiet publikāciju. Bukletā ir paskaidrots, ko šis Bībeles pants var nozīmēt jums.

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.