9:62

Lai vaga būtu taisna, arājs nedrīkst atskatīties atpakaļ. Arī kristietis nedrīkst pieļaut, ka viņa uzmanību novērstu tas, ko viņš ir atstājis pasaulē. (Flp 3:13.)

Kad saskaramies ar grūtībām, mēs varam sākt ilgoties pēc tā saucamajiem vecajiem labajiem laikiem, piemēram, pēc dzīves, kāda mums bija, pirms uzzinājām Bībeles patiesību. Šādos brīžos priecīgie notikumi prātā nāk idealizētā gaismā, bet problēmas, ko pieredzējām, vairs nešķiet tik lielas. Tieši tas notika ar izraēliešiem pēc tam, kad viņi bija atstājuši Ēģipti. (4Mz 11:5, 6.) Ja ļausimies šādām domām, mums pat var rasties vēlme atgriezties pie agrākā dzīvesveida. Daudz labāk ir domāt par svētībām, kādas mums ir tagad un kādas pieredzēsim nākotnē, kad pār zemi valdīs Dieva valstība. (2Kr 4:16—18.)