10:25—37

Atbildot uz jautājumu: ”Kas tad ir mans tuvākais?”, Jēzus pastāstīja līdzību. (Lk 10:25—29.) Viņš zināja, ka kristiešu draudzi veidos ”visdažādākie cilvēki”, tostarp samarieši un cittautieši. (Jņ 12:32.) Šī līdzība Jēzus mācekļiem ļāva saprast, ka viņiem ir jāpūlas apliecināt mīlestību citiem cilvēkiem arī tad, ja tie atšķiras no viņiem.

PĀRDOMĀJIET

  • Kāda ir mana attieksme pret brāļiem un māsām, kas pieder pie citām kultūrām?

  • Vai es lielākoties pavadu laiku ar tiem, ar kuriem man ir daudz kopīga?

  • Vai es varētu plaši atdarīt savu sirdi, lai labāk iepazītu citu tautību ticības biedrus? (2Kr 6:13.)

Ko es varētu uzaicināt...

  •  ...ar mani sludināt

  •  ...ieturēt manās mājās kopīgu maltīti

  •  ...pievienoties mums nākamajā ģimenes vakarā Jehovas pielūgsmei