Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Jūlijs 2017

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ECĒHIĒLA 21—23

Vara pieder tam, kam uz to ir tiesības

Vara pieder tam, kam uz to ir tiesības
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

Jēzum, saskaņā ar Ecēhiēla pravietojumu, ir tiesības uz ķēniņa varu.

  • 1Mz 49:10

    No kādas cilts nāca Mesija?

  • 2Sm 7:12, 16

    Kura ”ķēniņa valstība” pastāvēs mūžīgi?

  • Mt 1:16

    Pa kādu līniju ir minēti Mesijas raduraksti Mateja evaņģēlijā?

Ko mēs varam mācīties par Jehovu, domājot par viņa lēmumu likumīgi nostiprināt Jēzus ķēniņa varu?