18:21, 22

  • Kad Jehova ir piedevis mūsu grēkus, viņš mūs nekad vairs nesauks pie atbildības par tiem.

Tālāk minētie piemēri vairo mūsu paļāvību uz Jehovas piedošanu.

Ķēniņš Dāvids

  • Kāds bija viņa pārkāpums?

  • Kāpēc Jehova bija gatavs viņam piedot?

  • Kas liecināja par Jehovas piedošanu?

Ķēniņš Manase

  • Kāds bija viņa pārkāpums?

  • Kāpēc Jehova bija gatavs viņam piedot?

  • Kas liecināja par Jehovas piedošanu?

Apustulis Pēteris

  • Kāds bija viņa pārkāpums?

  • Kāpēc Jehova bija gatavs viņam piedot?

  • Kas liecināja par Jehovas piedošanu?

Kā es varu līdzināties Jehovam gatavībā piedot?