Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Jūlijs 2017

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Vai Bībele ir grāmata no Dieva? Vai arī tajā ir lasāmas tikai cilvēku domas?

Bībeles pants. 2Tm 3:16

Piedāvājiet žurnālu. Šajā Atmostieties! numurā ir apskatītas trīs pierādījumu grupas, kas liecina, ka Bībele ir grāmata no Dieva.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Kāpēc ir tik daudz ciešanu?

Bībeles pants. 1Jņ 5:19

Ko māca Bībele. Pār pasauli valda Sātans.

KĀ NOTIEK BĪBELES STUNDAS?

Ievads. Jehovas liecinieki piedāvā bezmaksas Bībeles nodarbības, kurās var gūt atbildes uz būtiskiem jautājumiem, piemēram: kāpēc ir tik daudz ciešanu? Kā ģimene var būt laimīga? Šajā īsajā video ir paskaidrots, kā notiek Bībeles nodarbības. [Parādiet video Kā notiek Bībeles stundas?.] Nodarbībās var izmantot šo publikāciju. [Parādiet kādu no studēšanas palīglīdzekļiem un, ja iespējams, parādiet, kā notiek Bībeles stundas.]

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas sludināšanā.