Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Sludināšana pa mājām, Itālija

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Jūlijs 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un kā paskaidrot, kāpēc pastāv ciešanas. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Vai jums ir sirds no miesas?

Kā mūsu sirds ietekmē lēmumus jautājumos, kas skar izklaidi, atpūtu un ārējo izskatu? Ko nozīmē vārdi ”sirds no miesas”?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Vai jūs turat savus solījumus?

Kādas sekas bija tam, ka ķēniņš Cedekija neturēja doto vārdu? Ko no tā var mācīties?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Vai Jehova aizmirst grēkus, ko ir piedevis?

Kādi Bībelē aprakstīti gadījumi liecina par Jehovas gatavību piedot? Kā tas, kas notika ar Dāvidu, Manasi un Pēteri, palīdz mums paļauties uz Jehovas piedošanu?

KRISTĪGA DZĪVE

Vai jūs sev piedodat?

Dažreiz mums var būt grūti sev piedot pagātnē pieļautās kļūdas, pat ja Dievs Jehova tās jau ir piedevis. Kas mums var palīdzēt?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Vara pieder tam, kam uz to ir tiesības

Kā Ecēhiēla pravietojums par to, kam ir tiesības uz ķēniņa varu, piepildījās Jēzū? Ko mēs no tā varam mācīties par Jehovu?

KRISTĪGA DZĪVE

Labas manieres sludināšanā pa mājām

Atrodoties pie durvīm, mēs varam nepamanīt, ka mājas iemītnieks mūs vēro vai noklausās. Kā, sludinot pa mājām, mēs varam parādīt labas manieres?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Pravietojums par Tiru stiprina ticību Jehovas Rakstiem

Ecēhiēla pravietojums par Tiras izpostīšanu piepildījās vissīkākajās detaļās.