Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Jūlijs 2016

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

SARGTORNIS

Jautājums. Kā jūs domājat: ja Bībele ir grāmata no Dieva, vai tai nebūtu jāiztur visi mēģinājumi to iznīcināt?

Bībeles pants. Jes 40:8

Piedāvājiet publikāciju. Šajā žurnālā ir stāstīts, kā Bībele ir nonākusi līdz mūsdienām.

SARGTORNIS (16. lpp.)

Jautājums. Es vēlētos uzzināt jūsu viedokli kādā jautājumā. [Nolasiet pirmo jautājumu 16. lpp.] Daudzi uzskata, ka reliģija ir cilvēku izgudrojums, savukārt citi domā, ka reliģiju ir izveidojis Dievs, lai cilvēki varētu viņam tuvoties. Kā domājat jūs?

Bībeles pants. Jēk 1:27

Piedāvājiet publikāciju. Šajā rakstā var lasīt, kas Bībelē teikts par šo jautājumu. Es labprāt nākamreiz ar jums pārrunātu dažas domas no šī raksta.

LABA VĒSTS NO DIEVA

Jautājums. Daudzi atzīst, ka Bībeles pravietojumos viņi saskata daudz līdzību ar to, kas lasāms laikrakstos. Kas no tā, kas teikts šajā pravietojumā, jūsuprāt, piepildās mūsdienās?

Bībeles pants. 2Tm 3:1—5

Piedāvājiet publikāciju. Šajā brošūrā ir paskaidrots, kāpēc var teikt, ka šie apstākļi patiesībā ir laba vēsts tiem, kas mīl Dievu. [Pievērsiet cilvēka uzmanību 1. nodarbības 2. jautājumam.]

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.