2:14, 15

Mūsu sirdsapziņa būs labs padomdevējs, ja mēs...

  1. 1) ...to audzināsim saskaņā ar Bībeles principiem;

  2. 2) ...to uzklausīsim, kad tā atgādinās šos principus;

  3. 3) ...lūgsim pēc svētā gara palīdzības, lai nepadotos savām vājībām. (Rom 9:1.)