8:19—21

  • ”Radība”: cilvēki, kam ir cerība dzīvot uz zemes

  • ”Dieva dēlu atklāšanās”: svaidītie kopā ar Kristu iznīcinās Sātana ļauno pasaules kārtību

  • ”Tika dota cerība”: Jehovas solītā atbrīvošana, kas ir iespējama, pateicoties Jēzus nāvei un augšāmcelšanai

  • ”Atbrīvota no iznīcības verdzības”: pakāpeniska atbrīvošana no grēka sekām un nāves