Jēzus izmantoja līdzības, lai paskaidrotu, cik svarīgi ir nepaklupt un nekļūt par klupšanas akmeni citiem.

18:6, 7

  • ”Klupšanas akmens” attiecas uz rīcību vai apstākļiem, kuru ietekmē cilvēks rīkojas nepareizi, paklūp vai pagrimst morālā ziņā vai sagrēko

  • Cilvēkam, kurš kādam ir kļuvis par klupšanas akmeni, būtu labāk, ja viņš mestos jūrā ar kaklā pakārtu dzirnakmeni

Dzirnakmeņi

18:8, 9

  • Jēzus norādīja, ka viņa mācekļiem ir jāatsakās pat no kaut kā tik vērtīga kā roka vai acs, ja tas var kļūt par klupšanas akmeni

  • Būtu labāk atteikties no kaut kā dārga un ieiet Dieva valstībā, nekā to pasargāt un galu galā nonākt Gehennā, kas simbolizē mūžīgu iznīcību

Kas man varētu kļūt par klupšanas akmeni? Kā izvairīties no paklupšanas un nepaklupināt citus?