”Tā Kunga žēlastības gads” nav burtisks gads

61:1, 2

  • Tas ir laikposms, kurā Jehova lēnprātīgajiem cilvēkiem dod iespēju atsaukties uz sludināšanu par brīvību

  • Pirmajā gadsimtā žēlastības gads sākās 29. gadā, kad Jēzus sāka savu kalpošanu, un turpinājās līdz Jehovas ”atmaksas dienai”, kad 70. gadā tika izpostīta Jeruzāleme

  • Mūsu dienās Jehovas žēlastības gads sākās 1914. gadā, kad Jēzus debesīs kļuva par ķēniņu, un tas beigsies ar lielo postu

Jehova ir svētījis savu tautu ar ”taisnības kokiem”

61:3, 4

  • Gari koki parasti aug kopā mežos, nevis atsevišķi klajās vietās

  • Blakus augošu koku plašās sakņu sistēmas var savīties kopā, palīdzot kokiem turēties stipri zemē un pretoties vētrām

  • Lielie koki sagādā paēnu jaunajiem kociņiem, un to krītošās lapas bagātina augsni

Kristus sekotāju draudzes locekļiem visā pasaulē nāk par labu atbalsts un aizsardzība, ko sniedz ”taisnības koki” — ar garu svaidīto kristiešu atlikums