Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Februāris 2017

 KRISTĪGA DZĪVE

Izmantosim mūsu literatūru gudri

Izmantosim mūsu literatūru gudri

Jēzus teica: ”Jūs esat dabūjuši bez maksas, tāpēc dodiet bez maksas.” (Mt 10:8.) Mēs paklausām šim Jēzus norādījumam, neprasot cilvēkiem samaksu par Bībelēm un citām publikācijām, ko viņiem piedāvājam. (2Kr 2:17.) Tomēr šajās publikācijās ir atrodama vērtīga informācija no Dieva Rakstiem. Literatūras iespiešana un nogādāšana draudzēm visā pasaulē prasa daudz pūļu un līdzekļu. Tāpēc mums būtu jāņem tikai tik daudz literatūras, cik mums ir vajadzīgs.

Izmantosim spriestspēju, kad dodam literatūru citiem, arī tad, kad sludinām sabiedriskās vietās. (Mt 7:6.) Tā vietā, lai vienkārši iedotu literatūru garāmgājējiem, centīsimies iesaistīt viņus sarunā, lai noskaidrotu, cik liela ir viņu interese. Apdomāsim, vai varam apstiprinoši atbildēt vismaz uz vienu no tālāk minētajiem jautājumiem. Ja mēs neesam droši, vai cilvēkam ir interese, labāk viņam iedot bukletu. Protams, ja viņš lūdz žurnālu vai kādu citu publikāciju, mēs viņam ar prieku to iedosim. (SPm 3:27, 28.)