Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Februāris 2017

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | JESAJAS 52—57

Kristus ir cietis mūsu labā

Kristus ir cietis mūsu labā

”Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās.. ..mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu”

53:3—5

  • Jēzus tika nicināts un apsūdzēts zaimošanā. Daudzi domāja, ka Dievs soda Jēzu, it kā satriec viņu ar kādu briesmīgu sērgu.

”Tas Kungs bija lēmis viņu satriekt.. ..un tā Kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību”

53:10

  • Jehova, bez šaubām, cieta, kad redzēja, kā viņa Dēls tiek sodīts ar nāvi. Bet viņš priecājās, redzot Jēzus pilnīgo uzticību viņam. Jēzus nāve sniedza atbildi uz Sātana izaicinošo apgalvojumu par Dieva kalpu uzticību un nesa labumu cilvēkiem, kas nožēlo savus grēkus. Tādējādi tā sekmēja Jehovas gribas īstenošanos.