Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Februāris 2017

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

SARGTORNIS

Jautājums. Daži cilvēki domā, ka Bībele ir novecojusi, bet citi uzskata, ka tā joprojām ir noderīga. Kā domājat jūs?

Bībeles panti. 2Tm 3:16, 17

Piedāvājiet publikāciju. Šajā Sargtorņa numurā paskaidrots, cik praktiski ir Bībeles padomi, un stāstīts, ko var gūt no Bībeles lasīšanas.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Kas ir nepieciešams, lai laulība būtu laimīga?

Bībeles pants. Ef 5:33

Ko māca Bībele. Laulība ir laimīga, ja tās pamatā ir mīlestība un savstarpēja cieņa.

VAI DZĪVĪBA IR RADĪTA? (lc)

Jautājums. Kā jūs domājat, uz ko mums būtu jābalsta savi uzskati svarīgos jautājumos, piemēram, jautājumā par dzīvības izcelsmi?

Bībeles pants. Ebr 11:1

Piedāvājiet publikāciju. Kā norādīts šajā Bībeles pantā, ir gudri balstīt savus uzskatus uz ”skaidriem.. pierādījumiem”. Šajā brošūrā ir apskatīti jautājumi par dzīvības izcelsmi un stāstīts, par ko liecina fakti.

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas sludināšanā.