Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jauna māsa klases priekšā uzstājas ar referātu

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Februāris 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Sargtornis” un kā uzsākt sarunas par to, kas veicina laimi ģimenē. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Paklausība Jehovam nes svētības

Dievs Jehova ar mīlestību rāda ceļu, pa kuru mums jāstaigā.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Kristus ir cietis mūsu labā

Jēzus nāve sniedza atbildi uz Sātana izaicinošo apgalvojumu par Dieva kalpu uzticību.

KRISTĪGA DZĪVE

Palīdziet saviem bērniem attīstīt nesatricināmu ticību Radītājam

Kādi ir jūsu bērnu uzskati par dzīvības izcelšanos? Kā jūs viņiem varat palīdzēt attīstīt ticību, ka Dievs Jehova ir visa Radītājs?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Pasludināt tā Kunga žēlastības gadu”

Vai Jehovas žēlastības gads ir burtisks gads? Kā šis laikposms ir saistīts ar valstības vēsts sludināšanu?

KRISTĪGA DZĪVE

Izmantosim mūsu literatūru gudri

Mūsu literatūras izdošana un nogādāšana uz dažādām pasaules vietām prasa daudz pūļu un līdzekļu. Izmantosim spriestspēju, kad dodam literatūru citiem.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jaunas debesis un jauna zeme raisīs lielu līksmību

Ko mums nozīmē Dieva solījums par ”jaunām debesīm un jaunu zemi”?

KRISTĪGA DZĪVE

Priecāsimies cerībā

Cerība ir kā enkurs. Pārdomas par Bībelē lasāmajiem solījumiem palīdz saglabāt prieku un uzticību Jehovam pat vētrām līdzīgos pārbaudījumos.