Tišri 455. g. p.m.ē.

8:1—18

  1. Visticamāk tieši Nehemija aicināja cilvēkus pulcēties patiesā Dieva pielūgsmei

  2. Valdīja liels prieks

  3. Ģimeņu galvas sapulcējās, lai uzzinātu, kā viņi visprecīzāk varētu ievērot Dieva bauslību

  4. Tauta gatavojās svinēt līksmos Lieveņu jeb Būdiņu svētkus