Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Februāris 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ESTERES 1—5

Estere iestājās par Dieva tautu

Estere iestājās par Dieva tautu

Estere parādīja izcilu ticību un drosmi, aizstāvot Dieva tautu

  • Ienākšana pie ķēniņa bez aicinājuma varēja nozīmēt nāvi. Kēniņš nebija aicinājis Esteri pie sevis jau 30 dienas.

  • Ķēniņš Ahasvers (pēc visa spriežot, Kserkss I) bija nesavaldīgs un vardarbīgs cilvēks. Reiz viņš lika pārcirst uz pusēm kādu vīru un izkārt viņa līķi par brīdinājumu citiem. Viņš arī atņēma Vašti ķēniņienes godu, kad tā nepaklausīja viņa pavēlei.

  • Estere atklāja savu ebrejisko izcelsmi un pārliecināja ķēniņu, ka tā uzticamais padomdevējs viņu ir piekrāpis.