Nehemija dedzīgi aizstāvēja tīro pielūgsmi

13:4—9, 15—21, 23—27

  • Augstais priesteris Ēljašibs pieļāva, ka viņu ietekmē Tobija, kas bija neticīgs cilvēks un Dieva tautas pretinieks

  • Ēljašibs bija piešķīris Tobijam telpu templī

  • Nehemija izsvieda visas Tobijas mantas un iztīrīja telpu, lai to atkal varētu pienācīgi izmantot

  • Nehemija turpināja izskaust netaisnību no Jeruzālemes