• 106. dziesma un lūgšana

  • Ievadvārdi (līdz 3 min)

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

KĻŪSIM PRASMĪGĀKI SLUDINĀTĀJI

  • Pirmā saruna (līdz 2 min). Piedāvā ielūgumu uz Atceres vakaru kādam cilvēkam, kuram nav lielas intereses.

  • Pirmā saruna (līdz 4 min). Piedāvā ielūgumu uz Atceres vakaru un žurnālu Sargtornis kādam cilvēkam, kurš izrāda interesi. Liec pamatu nākamajam apmeklējumam.

  • Bībeles nodarbība (līdz 6 min). Paskaidro Bībeles skolniekam, kas ir Atceres vakars, izmantojot grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?, 206.—208. lpp. Piedāvā savu palīdzību, lai skolnieks varētu apmeklēt Atceres vakaru, ja tas ir nepieciešams.

KRISTĪGA DZĪVE

  • 5. dziesma

  • Aicināsim visus uz Atceres vakaru(15 min). Runa ar klausītāju piedalīšanos. Paskaidro, ko paredzēts darīt, lai tiktu aptverta pēc iespējas plašāka teritorija. Kad tiek apskatīti ”Daži ieteikumi, kā rīkoties”, atskaņo video par Atceres vakaru. Mudini visus aktīvi piedalīties ielūgumu izplatīšanas kampaņā un censties attīstīt to cilvēku interesi, kas ir bijuši atsaucīgi. Tiek parādīts demonstrējums.

  • Draudzes Bībeles nodarbība: cf 8. nod., 1.—9. rk. (30 min)

  • Atkārtojums un ieskats nākamās nedēļas sapulces programmā (3 min)

  • 147. dziesma un lūgšana