ATMOSTIETIES!

Piedāvājiet literatūru. Šodien mēs piedāvājam žurnāla Atmostieties! jaunāko numuru.

Jautājums. Pievērsiet uzmanību jautājumam šī žurnāla 2. lappusē. Kā jūs atbildētu?

Bībeles pants. SPm 26:20, LB-2012; sk. žurnālā.

Šajā rakstā ir minēti vairāki principi, kas palīdz veicināt mieru un saskaņu ģimenē.

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Vai jūs piekrītat, ka dzīvesbiedriem ir svarīgi pieņemt, ka otrs ir atšķirīgs?

Bībeles pants. 1Kr 10:24

Piedāvājiet literatūru. Šajā žurnālā ir sniegti daži praktiski ieteikumi, kas palīdz dzīvesbiedriem būt laimīgiem, neraugoties uz atšķirībām. [Pievērs uzmanību rakstam 8. un 9. lappusē.]

KLAUSIET DIEVAM

Jautājums. Vai jūs gribētu dzīvot tādā pasaulē? [Parādi 2. un 3. lappusi un ļauj atbildēt.]

Bībeles pants. Jer 29:11

Piedāvājiet literatūru. Šī brošūra palīdz saprast, kā mēs varam paklausīt Dievam, lai mums būtu iespēja pieredzēt brīnišķīgo nākotni, ko viņš ir paredzējis. [Apspried materiālu 4. un 5. lappusē.]

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.