Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mūsu māsas Indonēzijā sludina, izmantojot brošūru Klausiet Dievam

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Februāris 2016

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu Atmostieties! un brošūru Klausiet Dievam. Izmantojot šos paraugus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Nehemija augstu vērtēja patieso pielūgsmi

Iztēlojieties viņa centienus atjaunot Jeruzālemes mūrus un atbalstīt patieso pielūgsmi. (Nehemijas 1—4)

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Nehemija bija izcils pārvaldnieks

Viņš palīdzēja izraēliešiem rast prieku patiesajā pielūgsmē. Izmanto zīmējumu, lai iztēlotos notikumus Jeruzālemē 455. g. p. m. ē. tišri mēnesī. (Nehemijas 8:1—18)

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Uzticīgi Dieva kalpi atbalsta teokrātiskos norādījumus

Nehemijas laikā Jehovas tauta labprātīgi atbalstīja patieso pielūgsmi. (Nehemijas 9—11)

KRISTĪGA DZĪVE

Labākā dzīve, kādu vien var iedomāties

Jauniešiem Jehovas organizācijā paveras daudz iespēju gūt gandarījumu dzīvē. Izmanto jautājumus video apspriešanai.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ko var mācīties no Nehemijas grāmatas

Iztēlojieties Nehemijas drosmīgo rīcību, lai aizsargātu patieso pielūgsmi. (Nehemijas 12, 13)

KRISTĪGA DZĪVE

Aicināsim visus uz Atceres vakaru

Kā piedāvāt ielūgumu uz 2016. gada Atceres vakaru. Izmanto ieteikumus, lai veicinātu parādīto interesi.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Estere iestājās par Dieva tautu

Iztēlojieties izcilo drosmi, ko viņa parādīja, aizstāvot Jehovas tautu. (Esteres 1—5)