20:28, 31, 35

Vecākie aizsargā ganāmpulku, rūpējas un gādā par to, un viņi patur prātā, ka ikviena avs ir nopirkta par Kristus dārgajām asinīm. Kristieši augstu vērtē un mīl tos, kas, līdzīgi Pāvilam, nesavtīgi pūlas Dieva ganāmpulka labā.