17:2, 3, 17, 22, 23

Kā mēs varam līdzināties apustulim Pāvilam?

  • Mums savi argumenti jābalsta uz Bībeli un jāpielāgojas klausītājiem

  • Mums jāsludina cilvēkiem tad un tur, kur pastāv lielāka iespēja tos sastapt

  • Mēs varam taktiski atsaukties uz to, kam cilvēki tic, lai rastu ar viņiem kaut ko kopīgu