Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Decembris 2016

 KRISTĪGA DZĪVE

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Centīsimies ietekmēt Bībeles skolnieku sirdi, izmantojot grāmatu ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā”

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Centīsimies ietekmēt Bībeles skolnieku sirdi, izmantojot grāmatu ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā”

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI. Cilvēkiem ir jāapgūst Jehovas normas un jādzīvo saskaņā ar tām, lai kalpotu Dievam tā, kā viņam ir patīkami. (Jes 2:3, 4.) Grāmata ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā”, mūsu otrais Bībeles studēšanas palīglīdzeklis, Bībeles skolniekiem palīdz saprast, kā Dieva principi attiecas uz viņu ikdienas dzīvi. (Ebr 5:14.) Mācot cilvēkiem Bībeli, mums jācenšas ietekmēt viņu sirdi, lai viņi justu pamudinājumu veikt dzīvē nepieciešamās izmaiņas pareizu motīvu dēļ. (Rom 6:17.)

KĀ TO DARĪT

  • Labi sagatavojieties nodarbībām, ņemot vērā Bībeles skolnieka vajadzības. Pārdomājiet, kādus viedokļa jautājumus varētu uzdot, lai mudinātu cilvēku atklāti izteikt savas domas par apskatāmo materiālu. (SPm 20:5; be 259. lpp.)

  • Izmantojiet daudzās grāmatas nodaļās ietverto papildmateriālu, kas mudina pārdomāt Bībeles principus, lai palīdzētu skolniekam saprast, kāpēc ir labi dzīvot saskaņā ar tiem.

  • Palīdziet Bībeles skolniekam pārdomāt sirdsapziņas jautājumus, bet nepieņemiet lēmumus viņa vietā. (Gal 6:5.)

  • Centieties taktiski noskaidrot, vai cilvēkam nav vajadzīga palīdzība, lai viņš spētu rīkoties saskaņā ar noteiktiem Bībeles principiem. Laipni mudiniet viņu veikt dzīvē izmaiņas, kuru pamatā būtu mīlestība pret Jehovu. (SPm 27:11; Jņ 14:31.)