Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Decembris 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | JESAJAS 11—16

Zināšanas par Jehovu piepildīs zemi

Zināšanas par Jehovu piepildīs zemi

11:6—9

Kā šis pravietojums attiecās uz izraēliešiem

  • Ne atgriežoties no Babilonas trimdas, ne tad, kad viņi atkal dzīvoja savā zemē, viņiem nebija jābīstas no zvēriem un no cilvēkiem, kas līdzinās zvēriem. (Ezr 8:21, 22.)

Kā šis pravietojums piepildās mūsdienās

  • Zināšanas par Jehovu spēj izmainīt personības. Cilvēki, kas agrāk rīkojās varmācīgi, ir kļuvuši miermīlīgi. Pateicoties zināšanām par Dievu, ir iespējama garīgā paradīze, kas ir izplatījusies pa visu zemeslodi.

Kā šis pravietojums piepildīsies nākotnē

  • Uz visas zemeslodes tiks izveidota paradīze un valdīs miers un drošība, kā tam arī jābūt saskaņā ar Dieva sākotnējo nodomu. Neviens — ne cilvēki, ne dzīvnieki — neradīs nekādus draudus.

Zināšanas par Dievu izmainīja Pāvilu

  • Kad viņš vēl bija farizejs, viņš rīkojās kā plēsīgs zvērs (1Tm 1:13)

  • Precīzas zināšanas pilnībā izmainīja viņa personību (Kol 3:8—10)