Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Decembris 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | JESAJAS 6—10

Mesija piepildīja pravietojumu

Mesija piepildīja pravietojumu
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

Vairākus gadsimtus pirms Jēzus dzimšanas Jesaja pravietoja, ka Mesija sludinās ”Aizjordānā, citu tautu Galilejā”. Jēzus piepildīja šo pravietojumu, kad ceļoja pa Galileju, sludinot labo vēsti un mācot cilvēkus. (Jes 8:23; 9:1, LB-65r.)

  • Paveica savu pirmo brīnumu (Jņ 2:1—11); Kāna

  • Izraudzījās savus apustuļus (Mk 3:13, 14); netālu no Kapernaumas

  • Teica Kalna runu (Mt 5:1—7:27); netālu no Kapernaumas

  • Piecēla no nāves kādas atraitnes vienīgo dēlu (Lk 7:11—17); Naine

  • Pēc savas augšāmcelšanas parādījās aptuveni 500 mācekļiem (1Kr 15:6); Galileja