Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 KRISTĪGA DZĪVE

”Es esmu še, sūti mani!”

”Es esmu še, sūti mani!”

Sava labprātības gara dēļ Jesaja ir labs paraugs mums visiem. Viņš apliecināja ticību un nekavējoties atsaucās uz aicinājumu pildīt jaunu uzdevumu, kaut arī nezināja visas detaļas par to. (Jes 6:8.) Vai jūs varat kaut ko mainīt savā dzīvē, lai kalpotu tur, kur ir lielāka vajadzība pēc valstības sludinātājiem? (Ps 110:3.) Bez šaubām, pirms pārcelties uz citurieni, ir nepieciešams ”aprēķināt izmaksas”. (Lk 14:27, 28.) Tomēr esiet gatavi sludināšanas dēļ kaut ko upurēt. (Mt 8:20; Mk 10:28—30.) Kā uzsvērts video Pārcelties kalpot tur, kur ir lielāka vajadzība, svētības, ko saņemam, kalpojot Jehovam, ir daudz pārākas par jebkādiem upuriem, kādus mēs nesam.

PĒC VIDEO NOSKATĪŠANĀS ATBILDIET UZ TĀLĀK MINĒTAJIEM JAUTĀJUMIEM

  • No kā Viljamsu ģimenes locekļi bija gatavi atteikties, lai pārceltos kalpot uz Ekvadoru?

  • Kādus faktorus viņi ņēma vērā, izvēloties vietu, kur kalpot?

  • Kādas svētības viņi saņēma?

  • Kur jūs varat atrast vairāk informācijas par kalpošanu tur, kur ir lielāka vajadzība pēc sludinātājiem?

NĀKAMAJĀ ĢIMENES VAKARĀ JEHOVAS PIELŪGSMEI PĀRRUNĀJIET ŠĀDUS JAUTĀJUMUS

  • Kā mūsu ģimene var paplašināt savu kalpošanu? (km 11/8 4.—6. lpp.)

  • Ja jūs nevarat kalpot tur, kur ir lielāka nepieciešamība pēc sludinātājiem, kā jūs varat palīdzēt draudzei, kurā kalpojat pašreiz? (w16.03 23.—25. lpp.)