Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Decembris 2016

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Daudzi cilvēki šaubās, vai Jēzus patiešām ir dzīvojis, bet citi ir pārliecināti par to. Vēl citi uzskata, ka to nav iespējams noskaidrot. Kā domājat jūs?

Piedāvājiet publikāciju. Šajā Atmostieties! numurā ir stāstīts, par ko liecina pierādījumi.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Vai ciešanas izraisa Dievs, vai arī tām ir citi cēloņi?

Bībeles pants. Īj 34:10

Ko māca Bībele. Dievs nekad neizraisa ciešanas. To cēlonis ir Sātans, cilvēku nepareizā rīcība, un reizēm mēs varam ciest tāpēc, ka neīstā laikā atrodamies neīstā vietā. Kad mēs ciešam, Dievs ir gatavs mūs atbalstīt. Viņš patiešām gādā par mums.

KĀPĒC IR VĒRTS IEPAZĪT BĪBELI? (video)

Jautājums. Kā jūs domājat, vai pār pasauli valda Dievs? [Ļaujiet atbildēt.] Tas, kas teikts Bībelē, iespējams, jūs pārsteigs. Atbilde ir sniegta šajā īsajā video. [Parādiet video.]

Piedāvājiet publikāciju. Šīs grāmatas 11. nodaļā ir paskaidrots, kāpēc Dievs pieļauj ciešanas un kā viņš tās novērsīs. [Piedāvājiet grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?.]

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.