Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles nodarbība Čīlē

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Decembris 2016

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu Atmostieties! un kā paskaidrot, kas Bībelē teiks par to, kāpēc pastāv ciešanas. Izmantojot šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Kāpsim tā Kunga kalnā”

Pravietis Jesaja rakstīja, ka ieroči tiek pārveidoti par zemkopja darbarīkiem, un šie vārdi norādīja, ka Jehovas kalpi tieksies pēc miera. (Jesajas 2:4.)

KRISTĪGA DZĪVE

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Centīsimies ietekmēt Bībeles skolnieku sirdi, izmantojot grāmatu ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā”

Grāmata ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā” Bībeles skolniekiem palīdz saprast, kā Bībeles principi attiecas uz viņu ikdienas dzīvi.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Mesija piepildīja pravietojumu

Jesaja pravietoja, ka Mesija sludinās Galilejā. Jēzus piepildīja šo pravietojumu, kad ceļoja, sludinādams labo vēsti.

KRISTĪGA DZĪVE

”Es esmu še, sūti mani!”

Kā mēs varam līdzināties Jesajam, kas apliecināja labprātību un stipru ticību? Ko var mācīties no tā, ko pieredzēja kāda ģimene, kas pārcēlās uz vietu, kur ir ļoti vajadzīgi sludinātāji?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Zināšanas par Jehovu piepildīs zemi

Kā Jesajas pravietojums par paradīzi uz zemes piepildījās pagātnē, kā tas piepildās tagad, un kā tas piepildīsies nākotnē?

KRISTĪGA DZĪVE

Dieva sniegtā izglītība palīdz pārvarēt aizspriedumus

Divi kādreizējie ienaidnieki kļuva par garīgiem brāļiem. Viņu pieredzētais apliecina, ka Dieva sniegtā izglītība spēj vienot cilvēkus.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Tie, kas nepareizi izmanto savu varu, to zaudēs

Kā Sebnam būtu vajadzējis izmantot savu varu? Kāpēc Jehova viņa vietā iecēla Ēljakīmu?