Jēzus upurēja savu dzīvību nepilnīgu cilvēku labā. (Rom 5:8.) Bez šaubām, mēs augstu novērtējam Jēzus mīlestību, kas izpaudās tajā, ka viņš atdeva par mums savu dzīvību. Taču mums jāpatur prātā, ka Jēzus mira arī par mūsu ticības biedriem. Kā mēs varam paust mīlestību, kādu parādīja Kristus, mūsu brāļiem un māsām, kas ir nepilnīgi, gluži tāpat kā mēs? Apskatīsim trīs veidus, kā to darīt. Pirmkārt, mēs varam paplašināt savu draugu loku un iedraudzēties arī ar tiem, kas atšķiras no mums. (Rom 15:7; 2Kr 6:12, 13.) Otrkārt, mums jāraugās, lai mēs neteiktu vai nedarītu neko tādu, kas varētu aizvainot citus. (Rom 14:13—15.) Visbeidzot, ja kāds grēko pret mums, būsim gatavi viņam piedot. (Lk 17:3, 4; 23:34.) Ja šādā veidā pūlēsimies līdzināties Jēzum, Jehova svētīs draudzi, un tajā valdīs miers un vienotība.

NOSKATIETIES VIDEO KĻŪSIM PAR KRISTIEŠIEM, KAS IR KĀ ROTA DRAUDZEI! UN PĒC TAM ATBILDIET UZ TĀLĀK MINĒTAJIEM JAUTĀJUMIEM.

  • Kā Miki jutās savā draudzē sākumā?

  • Kāpēc viņa mainīja savas domas?

  • Kā Jēzus piemērs palīdzēja Miki mainīt savu attieksmi pret draudzi? (Mk 14:38.)

  • Kā padoms no Salamana Pamācībām 19:11 mums palīdz uz ticības biedriem raudzīties pozitīvi?